ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ КУПАНИЯХ В ПРОРУБИ НА КРЕЩЕНИЕ

https://mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan/pravila-bezopasnosti-pri-kupaniyah-v-prorubi-na-kreshchenie_6